english
Политика за поверителност

Ние, в „БАЙ БИСЕР” ЕООД, знаем колко е важна поверителността на данните, които Вие – нашите клиенти, партньори и сътрудници ни предоставяте, поради което се отнасяме към тяхното събиране, съхранение и обработка с цялата отговорност, която произтича от приложимото законодателство и от амбицията и желанието ни да получим и съхраним Вашето доверие.

От 25 май 2018 г. е в сила нов Регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation) – Регламент (ЕС) 2016/679. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. В качеството си на администратор на лични данни, „БАЙ БИСЕР” ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за постигане на поставените цели, обработва ги и ги съхранява отговорно и законосъобразно.

Тази Политика за поверителност (конфиденциалност) е приета и се публикува в изпълнение на задължението ни да обработване личните данни при съблюдаване на принципа за прозрачност и добросъвестност. Разработихме тази Политика, за да Ви информираме за условията, при които събираме, обработваме, използваме и защитаваме Вашите лични данни. Молим да я прочетете внимателно, за да се запознаете с категориите лични данни, които събираме и обработваме, как използваме тези данни и с кого е вероятно да ги споделяме. Настоящата Политика също така описва Вашите права и как можете да се свържете с нас, за да упражните тези права или да ни зададете каквито и да е въпроси относно защитата на Вашите лични данни..

Приемайки нашата Политика за поверителност, Вие се съгласявате и приемате използването на Вашата лична информация, както е описано в този документ. Ще обработваме всякаква предоставена или съхранявана лична информация, свързана с Вас, по начина, който е изложен в тази Политика за поверителност.

Кои сме ние?

Когато в тази Политика за поверителност  се споменава „дружеството”, „ние”, „нашата” или „нас”, това се отнася за:

Информация за администратора на лични данни:

Наименование:                                „БАЙ БИСЕР” ЕООД

ЕИК:                                                 103803763

Седалище и адрес на управление:         град Варна, ул.”Тодор Влайков” № 14 Б

Данни за кореспонденция с нас:                 град Варна, ул.”Тодор Влайков” № 14 Б

E-mail:                                         bai_biser@abv.bg

Телефон.:                                         0888 83 79 75

Информация за компетентния Надзорен орган в Република България:

Наименование:                                 Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление:                гр.София, 1592, бул.”Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция:                        гр.София, 1592, бул.”Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:                                        + 359 2 915 3 518

E-mail:                                         kzld@government.bg

kzld@cpdp.bg

Уеб сайт:                                        www.cpdp.bg

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

„БАЙ БИСЕР” ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за следните цели:

 • изпращане на информационни съобщения, препоръки за подобряване на използването на сайта;
 • подобряване и индивидуализиране на услугите ни, чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;

„БАЙ БИСЕР” ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;
 • отчетност.


Основания за обработване на Вашите лични данни

Вашите Лични Данни са защитени не само от всеотдайността на служителите и високите стандарти на „БАЙ БИСЕР” ЕООД, а и от закона. Съгласно приложимото законодателство, ние можем да обработваме Вашите лични данни, само ако има истинска причина за това, а тази причини може да бъде поне една от следните:

• да изпълним договор между нас и Вас;

• имаме правно задължение;

• ако Вие сте дали съгласието си за обработка;

• ако е в наш легитимен интерес;

• ако е в обществен интерес;

• ако е във Ваш жизнен интерес;

Когато имаме търговски или бизнес причини да обработваме Вашите лични данни, това се определя като легитимен интерес. При наличие на наш легитимен интерес, Вашите лични данни все още са защитени и ние не трябва да ги обработваме по начин, който би бил несправедлив за Вас или Вашите интереси. Ако причината да обработваме Вашите лични данни е легитимен интерес, ние ще Ви информираме, че правим това, както и какви са нашите легитимни интереси и ще Ви предоставим метод за отправяне на запитвания или възражения, ако имате такива. Въпреки това, убедителни основания за обработване на такава информация може да имат превес над правото Ви за възражение.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „БАЙ БИСЕР” ЕООД?

При използване на уеб сайта http://www.baibiser.bg, дружеството може да събира и обработва предоставените от Вас данни за име, електронен адрес и телефонен номер чрез наличната в сайта контактна форма.

„БАЙ БИСЕР” ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до отправени запитвания, изпълнението на направена поръчка, промени в услугите и други.

„БАЙ БИСЕР” ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон)
 • Цел, за която се събират данните:
 • За отговор на запитвания, направени през различните канали за комуникация: контактна форма в сайта, социални мрежи, по телефон, при директна среща в офиса;
 • За осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;

„БАЙ БИСЕР” ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

В случай, че имате въпроси относно събирането и обработването на Вашите данни, моля, не се колебайте да се свържете с нас чрез:

bai_biser@abv.bg

Обработка и защита на личните данни

„БАЙ БИСЕР” ЕООД прилага адекватни технически и организационни мерки за обработка и защита на контролираните от нас данни от случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожаване, както и от неоторизиран достъп.

С появата на нови технологии постоянно се подобряват и нашите процедури за защита на данните, които събираме.

Въпроси относно сигурността на личните данни могат да се изпращат на имейл адреса: bai_biser@abv.bg

Колко време съхраняваме Вашите лични данни?

„БАЙ БИСЕР” ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от ……………………………….. След изтичането на този срок, „БАЙ БИСЕР” ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

„БАЙ БИСЕР” ЕООД ще Ви уведомява, за всеки случай, когато срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед легитимни интереси на дружеството или друго.

Вашите Права във връзка с обработването на Вашите лични данни:

Имате право на достъп до личните си данни. Вие имате право да изискате и получите от „БАЙ БИСЕР” ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, както и подробна информация относно целите, основанията и начините на обработване на данните. „БАЙ БИСЕР” ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „БАЙ БИСЕР” ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Имате право на коригиране на съхраняваните и обработвани от нас Ваши лични данни. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или чрез отправено до нас искане за това.

Имате право на изтриване (право „да бъдеш забравен“). Вие можете да поискате от „БАЙ БИСЕР” ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а дружеството има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите свое съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните Ви данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „БАЙ БИСЕР” ЕООД;

Ние не сме длъжни да изтрием личните Ви данни, ако ги съхраняваме и обработваме:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо нашето дружество или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане до „БАЙ БИСЕР” ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

„БАЙ БИСЕР” ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Имате Право на ограничаване на обработването. Вие имате право да изискате от „БАЙ БИСЕР” ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „БАЙ БИСЕР” ЕООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • „БАЙ БИСЕР” ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „БАЙ БИСЕР” ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Имате Право на преносимост на обработваните от нас Ваши лични данни. Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас отправяйки искане до дружеството. Можете да поискате от нас директно да прехвърлим Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Имате Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването от „БАЙ БИСЕР” ЕООД на лични данни, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вие имате права и във връзка със случаите на нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако „БАЙ БИСЕР” ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. Не сме длъжни да Ви уведомяваме, ако:

 • сме предприели подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • сме взели впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Редът за упражняване на правата Ви изисква да отправите писмено искане до „БАЙ БИСЕР” ЕООД, на адреса на дружеството или по електронен път на имейл: bai_biser@abv.bg. Ние ще предоставим информация относно действията, предприети във връзка с искането, без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Ние ще Ви информираме за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочим и причините за забавянето.

„БАЙ БИСЕР” ЕООД има готовност да Ви окаже съдействие и помощ при всеки случай, когато решите да упражните Вашите права.

В случай, че срещнете каквито и да било затруднения в упражняването на Вашите права или имате каквито и да било съмнения относно законосъобразността на обработването им от „БАЙ БИСЕР” ЕООД, не се колебайте да се възползвате от правото си на жалба до надзорния орган, като използвате контактите на Комисията за защита на данните посочени по-горе в настоящия документ.

Предоставяне на лични данни на трети страни

„БАЙ БИСЕР” ЕООД не предоставя получените лични данни на трети лица, както и на страни извън ЕС или на международни организации.

Промени в нашата Политика за повериталност

„БАЙ БИСЕР” ЕООД си запазва правото да актуализира, като изменя и допълва настоящата Политика за поверителност по всяко време, включително, когато това е продиктувано от промени в приложимото законодателство. Всяко изменение ще се публикува в сайта, заедно със съобщение за извършената промяна и ще влиза в сила след публикуването.

Препоръчително е да проверявате периодично настоящата уеб страница за обновления.

Ако не намирате отговор на Ваш въпрос относно защитата на личните Ви данни в тази Политика за поверителност, не се колебайте да се свържете с нас:

bai_biser@abv.bg

Условия за използване на бисквитки

Обща информация

С цел подобряване на нашата интернет-страница и предоставянето на персонализирани и адекватни услуги чрез нашия уебсайт и нашите продукти, „БАЙ БИСЕР” ЕООД има нужда от технология за запаметяване и съхраняване на информация за използването им от Вас. Тази потребност ние удовлетворяваме с помощта на т.нар. „бисквитки” или „cookies”.

Бисквитките са малки текстови файлове, съдържащи малки количества информация. Те се съхраняват на вашия компютър, мобилен телефон, друго устройство или в паметта на използвания от Вас уеб браузър. След това, Вашият уеб браузър ги изпраща обратно към нашата интернет страница при всяко следващо посещение, като така помага на сайта да Ви разпознае и съхранява информация за Вашите потребителски предпочитания (посещения, кликове, история на активността). Бисквитките помагат, например, за постигане на следните цели:

 • да запомнят идентификационните Ви данни за влизане, за да не се налага да ги въвеждате при всяко влизане в дадена услуга;
 • да запомнят добавяне на даден продукт във виртуалната количка за пазаруване, когато не сте финализирали поръчката и следващия път, когато посещавате уебсайта, да видите същия продукт все още в количката;
 • да разберем кои части от сайта ни са най-популярни, тъй като ни позволяват да видим кои страници и функции използват потребителите и какъв като продължителност е престоя им на тези страници.

Използването на събраните бисквитки е много ограничено и е свързано с технически цели (подобряване и персонализиране на функционалността на нашия уебсайт и нашите продукти). Информацията, събрана посредством използването на бисквитки, не може да бъде свързана с определено лице и да го идентифицира.

Срокът за съхранение на бисквитките е 5 години съгласно международните стандарти NAI. С тези стандарти можете да се запознаете, като проследите този линк:

https://www.networkadvertising.org/

По-подробна информация относно бисквитките и тяхната функционалност можете да откриете чрез линка:

https://www.aboutcookies.org/

Видове бисквитки, които използваме:

•        Необходими бисквитки 

Тези бисквитки правят възможна коректната работа на нашия уебсайт и нашите продукти, тъй като Ви дават възможност да разглеждате информацията в тях и да използвате техните функции. Благодарение на тях, например, ние Ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език и т.н.

•        Функционални бисквитки 

Тези бисквитки ни позволяват да съобразим работата на нашия сайт и нашите продукти с предпочитанията на нашите посетители и потребители, за да използвате тяхната пълна функционалност, да гледате видеофайлове в него и др. подобни. Тази информация е изцяло анонимна, използва се за много ограничени цели и се съхранява ограничен период от време.

•        Аналитични бисквитки или бисквитки за производителност

Ние използваме аналитични инструменти, които ни дават възможност да разберем каква е посещаемостта на нашия сайт, лесно ли работят нашите потребители с него и какво ги интересува от неговото съдържание. Събраната чрез тези бисквитки информация се използва изключително и само за статистически цели и няма за цел да бъде използвана за лично идентифициране на потребителите. Чрез бисквитките ние не получаваме никаква информация за Вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. Аналитичните инструменти, които използване се предоставят от Google Analytics и събраната информация за Вашия IP адрес не се свързва с каквато и да е друга информация, съхранявана от Google. Така генерираната информация за използването на нашия сайт обикновено ще бъде съхранявана на сървър на Google в САЩ. Но ако се намирате в ЕС или в Европейското икономическо пространство, Вашият IP адрес ще бъде предварително скъсен от Google. Само в изключителни случаи пълният Ви адрес ще бъде предаван на сървър на Google в САЩ и скъсяван там. Google ще използва от наше име тази информация за целите на съставянето на отчети за активността в уеб сайта и за предоставяне на други услуги във връзка с активността в уеб сайта и ползването на интернет. Вие можете да спрете предаването на генерираните от бисквитките данни за употребата (включително Вашия IP адрес) към Google и обработката им там, ако изтеглите и инсталирате тази добавка за браузъра си:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

Повече за политиката за защита на личните данни на Google Analytics и как да се откажете от техните бисквитки, можете да научите, като посетите сайта:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

•        Бисквитки за прецизно таргетиране или Рекламни бисквитки

Тези бисквитки не съхраняват лична информация, а съдържат само информация за това как сте използвали нашия сайт. Те могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори, за да Ви показват само информация, която е релевантна за Вас. Например, такива са бисквитките на Facebook, Google и др. Рекламните бисквитки събират информация за разглежданите или поръчани продукти от нашия уеб сайт. Нашият уеб сайт може също да показва съдържание от уеб сайт или услуга на трето лице, в резултат на което, на твърдия Ви диск или в браузъра Ви може да бъдат съхранени бисквитки от трети лица. Ние не контролираме съхраняването на тези бисквитки и за повече информация трябва да се отнесете към правилата за поверителност на съответните трети лица.

Управление на бисквитките

Посещавайки нашия сайт и регистрирайки се за ползване на нашите продукти, Вие приемате използването на бисквитки по начина, описан в настоящите Условия за използване на бисквитки. Независимо от приемането на тези условия, Вие можете да контролирате и управлявате бисквитките по различни начини, използвайки Вашия браузър. Можете да конфигурирате браузъра да приема всички бисквитки, да отхвърля всички бисквитки или да Ви уведомява, когато е изпратена бисквитка. Всеки браузър е различен, затова вижте менюто „Помощ“ на браузъра си, за да научите как да промените предпочитанията си относно бисквитките. Операционната система на Вашето устройство може да има допълнителни контроли за бисквитките.

За повече информация как да промените настройките на вашия браузър, за да блокирате или филтрирате бисквитките, можете да посетите:

https://www.aboutcookies.org

или

http://www.cookiecentral.com

Имайте предвид, че ако изтриете всички бисквитки, предпочитанията, които сте съхранили също ще бъдат изтрити. Освен това, някои Услуги може да са проектирани да работят, използвайки бисквитки, и деактивирането на бисквитките може да се отрази на възможността да използвате тези Услуги или определени части от тях.

Влизане в сила, изменение и допълнение на Условията

Настоящите условия са в сила от ………………… г.

„БЕЙ БИСЕР” ЕООД може по своя преценка да променя и допълва настоящите Условия за използване на бисквитки по всяко време. В случай на изменение на тези Условия, ние ще посочим датата на промяна и това изменение ще влезе в сила по отношение на Вас и Вашите данни след датата на това изменение или от друга, изрично посочена по-късна дата.